Լեռները  ծնում  են   արծիվներ…

Խելացի  միտքը՝  տաղանդներ…

Ողջունում  ենք   բարի  կամքի  բոլոր   մարդկանց  և  սիրով  մատուցում  տեղեկատվություն  մեր  դպրոցում  կատարված   աշխատանքների,  ուսումնադաստիարակչական  նպատակով  կազմակերպված  միջոցառումների  մասին:

Կարծում  ենք՝   արձագանքները  կլինեն  դրական,  իսկ  միջոցառումները՝  դիտարժան: